Voor verwijzers
Voor verwijzers

Bekijk ook

Voor verwijzers

Het beoogde maatschappelijke effect van intensieve Jongerenschuldhulpverlening (iJSHV) is dat schulden geen belemmering vormen voor het behalen van een startkwalificatie en het vinden van werk.

De iJSHV heeft als doel jongeren financieel verantwoord gedrag bij te brengen om problematische schulden te verminderen of te saneren en in de toekomst het ontstaan van nieuwe schulden te voorkomen. Juist de jongeren die weinig kans op succes hebben in de reguliere schuldhulpverlening kunnen terecht bij Buurtteam Amsterdam Noord en Zuid. Om in aanmerking te komen voor het traject iJSHV worden de jongeren getoetst op:

  • De leeftijd is vanaf 18 t/m 26 jaar;
  • Naast het hebben van problematische schulden dienen jongeren nog op twee of meer andere leefgebieden problemen te ervaren;
  • De jongeren dienen ingeschreven en woonachtig te zijn in stadsdeel Zuid of Noord. In de andere stadsdelen zijn soortgelijke projecten.

Jongeren die niet tot onze doelgroep behoren worden verwezen naar reguliere schuldhulpverlening in het betreffende stadsdeel.

Bekijk ook

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.