Voor verwijzers

Onze locaties zijn open | Wij helpen op afspraak | Jongeren Financieel Cafés gaan door | Lees verder…

Voor verwijzers

Voor verwijzers

Het beoogde maatschappelijke effect van intensieve Jongerenschuldhulpverlening (iJSHV) is dat schulden geen belemmering vormen voor het behalen van een startkwalificatie en het vinden van werk.

De iJSHV heeft als doel jongeren financieel verantwoord gedrag bij te brengen om problematische schulden te verminderen of te saneren en in de toekomst het ontstaan van nieuwe schulden te voorkomen. Juist de jongeren die weinig kans op succes hebben in de reguliere schuldhulpverlening kunnen terecht bij PuurZuid en Doras iJSHV. Om in aanmerking te komen voor het traject iJSHV van PuurZuid of Doras worden de jongeren getoetst op:

  • De leeftijd is vanaf 18 t/m 26 jaar;
  • Naast het hebben van problematische schulden dienen jongeren nog op twee of meer andere leefgebieden problemen te ervaren;
  • De jongeren dienen ingeschreven en woonachtig te zijn in stadsdeel Nieuw-West, West, Zuid of Centrum (PuurZuid) of Noord (Doras). In de andere stadsdelen zijn soortgelijke projecten.

Jongeren die niet tot onze doelgroep behoren worden verwezen naar reguliere schuldhulpverlening in het betreffende stadsdeel.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.