Wie zijn wij
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn er speciaal voor jongeren in Amsterdam die hulp nodig hebben bij geldproblemen. In ons team zitten mensen die je graag helpen bij vragen.

Ons team werkt in Amsterdam Zuid en Noord. Sta je ingeschreven in een van deze stadsdelen? Dan ben je van harte welkom bij ons.

Woon je in een ander deel van Amsterdam? Kijk dan op de website van Buurtteam Amsterdam waar je terecht kan voor hulp.

Jongeren en geld is onderdeel van Buurtteam Amsterdam Noord en Zuid. Dit zijn maatschappelijke dienstverleners in Amsterdam-Zuid (Buurtteam Amsterdam Zuid) en Amsterdam-Noord (Buurtteam Amsterdam Noord). Deze stichtingen vallen onder De Sociale Maatschap.

Ga naar de website van Buurtteam Amsterdam Zuid
Ga naar de website van Buurtteam Amsterdam Noord
Ga naar de website van De Sociale Maatschap

Onze kernwaarden, missie & visie

Onze organisatie in beeld! Deze video is gemaakt voor en door onze medewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over onze missie en visie?

Missie

Iedereen doet ertoe. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt  ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt daardoor steeds meer een uitdaging.

Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Voor ons werkgebied spelen daarbij nog specifiek de uitdagingen van de grote stad. Wij willen onze dienstverlening op innovatieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Als De Sociale Maatschap doen wij dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. En door kennis te delen blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.